DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) bo SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. novembra 2022 od 12. ure do 15. novembra 2022 do 12. ure. Navodila in postopki so objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Na tej strani lahko v razdelku odgovori na vprašanja najdete tudi odgovor glede tolmačenja navedbe v 5. odstavku 3. člena, da »upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je ceno svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina dvignil za več kot 10 odstotkov«. Pri odgovoru številka 86 so se sklicevali na informacije, ki so bile podane na spletnem seminarju, ki ga je GZS organizirala v tem tednu. Zapisali so:

“Dokazilo je izjava upravičenca, ki je del vloge. Upravičenec potrdi skladno s petim odstavkom 3. člena, da ni povečal cene svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina za več kot 10 odstotkov. Upravičeno obdobje je skladno s prvim odstavkom 5. člena od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022. Zaradi navedenega upravičenec izračuna dvig cen za upravičeno obdobje, torej povprečje cen svojih proizvodov oziroma storitev v upravičenem obdobju primerja s ceno le-teh pred upravičenim obdobjem (torej cena na dan 31. maj 2022). Dvig cen proizvodov oziroma storitev je lahko zaradi različnih dejavnikov (dvig cen surovin in materialov, dvig cene delovne sile, dvig cen energentov itd.), vendar pa se omejitev 10 % dviga cen proizvodov oziroma storitev v ZGPVCEP nanaša zgolj na dvig cen zaradi podražitev električne energije in zemeljskega plina.”

Compare