DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Nov javni poziv Eko sklada za večstanovanjske stavbe

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je v petek, 15. 3. 2024 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/2024 in na spletni strani hwww.ekosklad.si objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko obnovo stavb s tremi ali več posameznimi deli, ki prinaša bistveno višje spodbude, poleg tega pa so vključene tudi olajšave za manjše večstanovanske stavbe. Prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka so tudi po novem pozivu upravičeni do 100 % subvencioniranja njihovega deleža v naložbi.

 

Nov javni poziv namenja 7 mio EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe, in sicer za toplotno izolacijo zunanjih sten, tal in strehe ter za optimizacijo sistema ogrevanja. Na novem javnem pozivu bodo nepovratne spodbude kar za enkrat višje v primerjavi s prejšnjim pozivom oz. bodo znašale do 30 % upravičneh stroškov naložbe.

 

Compare