DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Stanovanja “Tepanjska vrata” – PRODAJA

BLOK A – razpoložljivost stanovanj in cenik STANOVANJA »TEPANJSKA VRATA« V PRODAJI – SPLOŠNE INFORMACIJE Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., je skladno z določbami Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 18/04, v nadaljevanju: ZVKSES) in Splošnimi pogoji prodaje posameznih delov stavbe večstanovanjskega objekta blok 1 v stanovanjski soseski Tepanje, SV […]

Kmalu na voljo nova najemna stanovanja z neprofitno najemnino

V Spodnjih Prelogah se zaključuje gradnja novih 11 javnih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino. Pričetek sega v leto 2019, ko je občinski svet na pobudo župana Darka Ratajca dokapitaliziral Stanovanjsko podjetje Konjice z zemljiščem na Spodnjih Prelogah z namenom gradnje neprofitnih stanovanj. Po pridobitvi vseh dovoljenj in uspešni prijavi na razpis za soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada […]

Compare