DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Kmalu na voljo nova najemna stanovanja z neprofitno najemnino

V Spodnjih Prelogah se zaključuje gradnja novih 11 javnih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino. Pričetek sega v leto 2019, ko je občinski svet na pobudo župana Darka Ratajca dokapitaliziral Stanovanjsko podjetje Konjice z zemljiščem na Spodnjih Prelogah z namenom gradnje neprofitnih stanovanj. Po pridobitvi vseh dovoljenj in uspešni prijavi na razpis za soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada […]

Mesec požarne varnosti: »Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij.«

Letos je tema meseca požarne varnosti preprečevanje požara litij-ionskih baterij in poteka pod sloganom »Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij.« Litij-ionske baterije so v mobilnih telefonih, prenosnih in tabličnih računalnikih, igračah, orodju, invalidskih vozičkih, električnih skirojih, kolesih, vozilih itd., ki se dnevno uporabljajo. Zato v mesecu požarne varnosti želimo uporabnike in prebivalce opozoriti, da […]

Informativni cenik – blok A, Tepanje

V pet nadstropnem objektu (klet, pritličje in tri etaže), ki bo premogel dvigalo, bo 15 stanovanj. Konstrukcija objekta bo zidana z armiranobetonskimi kletjo, medetažnimi ploščami, stopniščno dvigalnim jedrom in ojačitvami. Temeljenje bo izvedeno na temeljni plošči, streha bo ravna in krita s strešno folijo. Fasada bo kontaktna, sestavljena iz EPS in tankoslojnega ometa. Celoten objekt […]

Compare