DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Informativni cenik – blok A, Tepanje

V pet nadstropnem objektu (klet, pritličje in tri etaže), ki bo premogel dvigalo, bo 15 stanovanj. Konstrukcija objekta bo zidana z armiranobetonskimi kletjo, medetažnimi ploščami, stopniščno dvigalnim jedrom in ojačitvami. Temeljenje bo izvedeno na temeljni plošči, streha bo ravna in krita s strešno folijo. Fasada bo kontaktna, sestavljena iz EPS in tankoslojnega ometa. Celoten objekt […]

Znižanje DDV na energente

Vlada je na včerajšnji seji sprejela odločitev o znižanju davka na dodano vrednost (DDV) na energente za vse uporabnike. Znižana 9,5-odstotna davčna stopnja bo veljala za čas kurilne sezone, od 1. septembra do 31. maja prihodnje leto. Več na povezavi: 10. redna seja Vlade Republike Slovenije | GOV.SI Uradni list – Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

Spremembe Stanovanjskega zakona

SPREMEMBE STANOVANJSKEGA ZAKONA(Uradni list RS, št. 90/2021 – SZ-1E, začetek veljavnosti 19.6.2021) Novela sprememb Stanovanjskega zakona – SZ-1E, ki je stopila v veljavo 19.6.2021, prinaša naslednje ključne spremembe. Na področju najemnih razmerij: določa novo vrednost točke za izračun neprofitne najemnine iz sedanjih 2,63 EUR na vrednost v višini 3,50 EUR. Predviden je postopen 3-letni prehod […]

Compare