DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Nov javni poziv Eko sklada za večstanovanjske stavbe

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je v petek, 15. 3. 2024 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/2024 in na spletni strani hwww.ekosklad.si objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko obnovo stavb s tremi ali več posameznimi deli, ki prinaša bistveno višje spodbude, poleg tega pa so vključene tudi […]

Compare