DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Informativni cenik – blok A, Tepanje

V pet nadstropnem objektu (klet, pritličje in tri etaže), ki bo premogel dvigalo, bo 15 stanovanj. Konstrukcija objekta bo zidana z armiranobetonskimi kletjo, medetažnimi ploščami, stopniščno dvigalnim jedrom in ojačitvami. Temeljenje bo izvedeno na temeljni plošči, streha bo ravna in krita s strešno folijo. Fasada bo kontaktna, sestavljena iz EPS in tankoslojnega ometa. Celoten objekt […]

Prednostna lista A in prednostna lista B upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Občina Slovenske Konjice objavlja PREDNOSTNO LISTO A IN PREDNOSTNO LISTO B UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM. Celotna prednostna lista A in prednostna lista B sta na voljo v prilogi.  Udeležencem razpisa se osebno vročijo pisni odpravki odločb o uvrstitvi na posamezno prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Kontaktna oseba: tina.kaukler@slovenskekonjice.si, tel.: 03/757-33-71, […]

Compare