DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Nov javni poziv Eko sklada za večstanovanjske stavbe

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je v petek, 15. 3. 2024 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/2024 in na spletni strani hwww.ekosklad.si objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko obnovo stavb s tremi ali več posameznimi deli, ki prinaša bistveno višje spodbude, poleg tega pa so vključene tudi […]

Zamenjava strešne kritine

RAZPIS za pridobitev ponudb za zamenjavo strešne kritine Datum objave: 15.3.2024 Datum zaključka: 25.3.2024 Vabljeni k oddaji ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo.  Dokumentacija

Zamenjava oken v stanovanjih, Kajuhova 2a

Razpis: Na naslovu Kajuhova 2a, Slovenske Konjice se bo pred pričetkom energetske sanacije fasade izvedla menjava oken v treh stanovanjih. Vabimo k oddaji ponudbe skladno z razpisnimi pogoji. Datum objave: 12.3.2024Datum zaključka: 19.3.2024 Dokumentacija

Compare