DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Obrazci in vloge

DOKUMENTI
 • Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti [PRENOS]
 • Izjava o premoženju in najemu [PRENOS]
 • Izjava o uporabi podatkov [PRENOS]
 • Pooblastilo za otvoritev direktne obremenitve-trajnik [PRENOS]
 • Obrazec prijava števila uporabnikov [PRENOS]
 • Obrazec za sporočanje sprememb etažnih lastnikov in najemnikov [PRENOS]
 • Obrazec za sporočanje sprememb etažnih lastnikov in najemnikov (BREZ IZJAVE) [PRENOS]
 • Vloga (vpis ali izbris uporabnika) [PRENOS]
 • Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja [PRENOS]
 • Vloga za obročno odplačevanje zapadlih obveznosti [PRENOS]
 • Vloga za oddajo dela stanovanja v podnajem [PRENOS]
 • Vloga za prenos najemnega razmerja po preselitvi uporabnika [PRENOS]
 • Vloga za prenos najemnega razmerja po razvezi [PRENOS]
 • Vloga za prenos najemnega razmerja po smrti na uporabnika [PRENOS]
 • Vloga za spremembo višine plačila akontacije ogrevanja [PRENOS]
 • Vloga za zamenjavo stanovanja [PRENOS]

Compare