DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Stanovanjsko podjetje Konjice,

družba za upravljanje nepremičnin, investicijski inženiring ter proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, d.o.o.

Mestni trg 12, Slovenske Konjice
Matična številka: 5968526000
Davčna številka: SI 21649405

Tel: 03 759 27 16
Fax: 03 575 47 67
e-pošta: info@spkonjice.si

Naše glavne dejavnosti so:

  • daljinsko ogrevanje: kot koncesionar v Slovenskih Konjicah in solastnik podjetja Toplotna oskrba d.o.o.,
  • inženiring posli: gradnja novih neprofitnih in tržnih stanovanj (v 24 letih delovanja smo zgradili 86 neprofitnih in 119 tržnih stanovanj);
  • upravljanje večstanovanjskih in poslovnih stavb;
  • opravljanje stanovanjskih storitev za lastnike nepremičnin;
  • manjša vzdrževalna dela v objektih in stanovanjih;
  • energetsko svetovanje in izdelava energetskih izkaznic;
  • posredovanje pri prodaji nepremičnin;
  • upravljanje z lastnimi nepremičninami;
  • druge storitve na nepremičninskem področju (točkovanje stanovanj…).

Zaposleni v družbi delujemo zakonito, smo kadrovsko usposobljeni za naše delo ter zagotavljamo lastnikom s svojim delovanjem visoko kakovost storitev. Za vse navedeno se bodo trudili tudi v prihodnje.

Družba Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. je podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami, prav tako smo ponosni imetnik certifikata Zaupanja vreden upravnik ter posedujemo tudi spletni certifikat Excellent Small and Medium Enterprises.

Naše vodilo je:

Skupaj dvignimo kvaliteto bivanja v lastnem okolju

URADNE URE:

Na sedežu podjetja

Mestni trg 12, Slovenske Konjice

PONEDELJEK od 8. do 10. ure
SREDA od 12. do 16. ure
PETEK od 7. do 9. ure

V poslovni enoti Zreče

Cesta na Roglo 11J, Zreče – Tržnica

PONEDELJEK od 8. do 10. ure
SREDA od 12. do 16. ure

Opomba: v času uradnih ur v poslovni enoti Zreče, upravnik za stavbe na območju Zreč, Vitanja in Spodnjih Prelog, Slovenske Konjice, ne bo dosegljiv na sedežu podjetja!

Compare