DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

ZGODOVINA PODJETJA

1998

 • ustanovitev Stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice kot samostojne pravne osebe

1999

 • prevzem upravljanja kotlovnice in toplovodnega sistema v Slovenskih Konjicah
 • povezava toplovodnega sistema Prevrat z industrijskim sistemom v Slovenskih Konjicah

2000

 • pričetek gradnje prvih neprofitnih stanovanj v Slovenskih Konjicah

2002

 • postali smo upravnik večine večstanovanjskih stavb v občini Slovenske Konjice in v občini Zreče

2003

 • povezava toplovodnega sistema Prevrat - Škalska cesta

2005

 • pričetek gradnje tržnih stanovanj v Slovenskih Konjicah - večstanovanjski objekti Slomškova ulica

2006

 • soustanovitev družbe Toplotna oskrba d.o.o. in izgradnja toplovodnega sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Ločah

2010

 • pričetek gradnje tržnih stanovanj v Slovenskih Konjicah - večstanovanjski objekti Spodnje Preloge

2012

 • gradnja nove plinske peči in zamenjava energentov v kotlovnici Prevrat

2014

 • prevzem upravljanje kotlovnice s toplovodnim sistemom v Oplotnici

2016

 • širitev upravljanja na področje občin Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Rogaška Slatina

2019

 • pričetek gradnje tržnih stanovanj v Sloveskih Konjicah - večstanovanjski objekt 3K

2021

 • gradnja nove peči na lesne pelete in zamenjava energentov v kotlovnici Prevrat

2022

 • pričetek gradnje stanovanjske soseske Tepanjska vrata

Compare