DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.

Mestni trg 12, Slovenske Konjice

Tel: 03 759 27 16
Fax: 03 575 47 67

 

e-pošta: info@spkonjice.si

SLUŽBA

energetike in vzdrževanja

VODJA SLUŽBE ENERGETIKE IN VZDRŽEVANJA

SLUŽBA

upravljanja z nepremičninami

VODJA SLUŽBE UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI

VAŠI

upravniki

UPRAVNIK STANOVANJ

Compare