DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Karmen Hostnik Vodenik

VODJA UPRAVLJANJA (nadomeščanje)

Compare