DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Izdelava popisov del za vzdrževalna dela na skupnih delih večstanovanjskih objektov, ki jih upravlja družba Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. – SKLOP OPLESKI

Iva Polanec

Compare