DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Izdelava projekta za potresno sanacijo stavbe Ulica Dušana Kvedra 38, Šentjur

Iva Polanec

Compare