DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Vladna uredba o določitvi cen zemeljskega plina

Vladna Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinovodnega sistema določa dovoljene maloprodajne cene plina za zaščitene odjemalce in sicer za gospodinjske odjemalce, za končne odjemalce, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave ali solasti teh gospodinjstev in za odjemalce, ki so mali poslovni odjemalci. Več informacij je na voljo na spodnjih […]

Compare