DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

»TEPANJSKA VRATA«, objekt B, Tepanje

Spoštovani!

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., objavlja razpis za izbiro izvajalca gradnje večstanovanjske stavbe v soseski »TEPANJSKA VRATA«, objekt B, Tepanje.

 Informacije o razpisu so dostopne s klikom na spletni strani Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o.:

https://spkonjice.si/dokumentacija-teapanje-blok-b/

 Za vstop na spletno stran boste potrebovali geslo, ki ga pridobite na e poštnem naslovu:

tomaz.rihtarsic@spkonjice.si, info@spkonjice.si

Compare