DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Kmalu na voljo nova najemna stanovanja z neprofitno najemnino

V Spodnjih Prelogah se zaključuje gradnja novih 11 javnih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino.

Pričetek sega v leto 2019, ko je občinski svet na pobudo župana Darka Ratajca dokapitaliziral Stanovanjsko podjetje Konjice z zemljiščem na Spodnjih Prelogah z namenom gradnje neprofitnih stanovanj. Po pridobitvi vseh dovoljenj in uspešni prijavi na razpis za soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je bil v letu 2021 izveden javni razpis na katerem je izvajalec postalo lokalno podjetje GMI d.o.o.

Po terminskem planu bi se morala gradnja zaključiti  s predajo stanovanj v avgustu, vendar se je rok podaljšal zaradi težav pri dobavi materialov in zaradi podaljševanja rokov pri pridobitvi ustrezne dokumentacije. Tako je planirana predaja stanovanj v mesecu decembru 2022.

V objektu je 11 neprofitnih stanovanj, ki bodo v lasti Stanovanjskega podjetja Konjice in Stanovanjskega sklada republike Slovenije, razpolagalno pravico do stanovanj pa bo imela občina Slovenske Konjice.

Stanovanja so po strukturi zelo različna, od enosobnega do triinpolsobnega, velikosti od 39 do 73 m2. Skupna uporabna površina stanovanj znaša 615 m2, temu je potrebno dodati še balkone in shrambe, dodatno pa bodo urejene tudi drvarnice za sosednji objekt. V kleti bo kotlovnica na lesne pelete s centralno pripravo tople vode. Stanovanja so opremljena tudi s rekuperacijo. Ob izdatni toplotni zaščiti zunanjih sten in troslojnemu steklu na oknih bo objekt nizkoenergijski.

Ob objektu so se uredila parkirišča tako za ta stanovanja, kakor tudi za sosednji objekt, s čimer je izvedena predpriprava za obnovo ali zamenjavo sosednjega, sedaj dotrajanega objekta.  

Celotna investicija bo znašala cca 850 tisoč evrov, predaja novim najemnikom, ki jih je z javnim razpisom izbrala občina pa je predvidena za konec leta.

Compare