DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Kmalu na voljo nova najemna stanovanja z neprofitno najemnino

V Spodnjih Prelogah se zaključuje gradnja novih 11 javnih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino. Pričetek sega v leto 2019, ko je občinski svet na pobudo župana Darka Ratajca dokapitaliziral Stanovanjsko podjetje Konjice z zemljiščem na Spodnjih Prelogah z namenom gradnje neprofitnih stanovanj. Po pridobitvi vseh dovoljenj in uspešni prijavi na razpis za soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada […]

Compare