DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

OBVESTILO o odsotnosti upravnika (stavbe v upravljanju: Zreče, Sp. Preloge, Vitanje)

ZREČE

Compare