DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Zamenjava oken v stanovanjih, Kajuhova 2a

Razpis: Na naslovu Kajuhova 2a, Slovenske Konjice se bo pred pričetkom energetske sanacije fasade izvedla menjava oken v treh stanovanjih. Vabimo k oddaji ponudbe skladno z razpisnimi pogoji.

Datum objave: 12.3.2024
Datum zaključka: 19.3.2024

Compare