DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Nov javni poziv Eko sklada za večstanovanjske stavbe

4. avgusta 2023, je Eko sklad v Uradnem listu RS, št. 86/2023 in na spletni strani objavil nov javni poziv za Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe – večstanovanjske stavbe.

Javni poziv 110SUB-OBPO23 namenja 6 mio EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe, in sicer za toplotno izolacijo fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, toplotno izolacijo ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in za optimizacijo sistema ogrevanja. V primerjavi s prejšnjim javnim pozivom za spodbujanje ukrepov energijske obnove stavb s tremi ali več posameznimi deli (stanovanjske/poslovne stavbe) iz leta 2019, ki je bil zaključen z dnem objave novega javnega poziva, ta poziv prinaša naslednje spremembe:

višja je spodbuda za ukrep toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu in ukrep toplotna izolacija ravne strehe, in sicer iz 16 EUR/m2 površine na 18 EUR/m2 zaradi znatnega povišanja cen gradbenih storitev (tako dela kot materiala);

po novem se ne zahteva, da se vlogi prilaga celoten PZI in ni več obvezen nadzor za ukrep C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo;

ukinja se ukrep vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Povezava do razpisa Eko sklada: POVEZAVA.

Compare