DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Nov javni poziv Eko sklada za večstanovanjske stavbe

4. avgusta 2023, je Eko sklad v Uradnem listu RS, št. 86/2023 in na spletni strani objavil nov javni poziv za Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe – večstanovanjske stavbe. Javni poziv 110SUB-OBPO23 namenja 6 mio EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe […]

Compare