DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Storitev deratizacije v skupnih delih stavb, ki jih upravlja upravnik družba Stanovanjsko
podjetje Konjice

Razpis objavljen: 9.3.2023

Zaključek razpisa: 17.3.2023 do 15:00 ure

Status: ZAKLJUČENO

Compare