DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja in o subvencijah za nakup lesnih peletov

Vlada je 58. dopisni seji 24.1.2023 sprejela uredbi o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja in o subvencijah za nakup lesnih peletov.

 Vlada s  to uredbo določa najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote za dobavo toplote iz distribucijskih sistemov, kjer se dejavnost distribucije toplote izvaja kot gospodarska javna služba, in sicer za gospodinjske odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi s toploto. To velja za vse gospodinjske odjemalce, tako tiste, ki prevzemajo toploto iz distribucijskega sistema preko individualnega, kot tudi skupnega odjemnega mesta. Najvišja dovoljena tarifna postavka za variabilni del cene toplote po tej uredbi tako znaša 98,70 evra/MWh, velja pa za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023. 

58. dopisna seja Vlade Republike Slovenije | GOV.SI

Compare