DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Obvestilo etažnim lastnikom stavb

Za zagotovitev ustrezne požarne varnosti v objektih, ki jih upravlja družba Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.,  smo pripravili razpis za PREGLED, SERVISIRANJE IN DOBAVO GASILNIH APARATOV IN HIDRANTOV v stavbah, ki jih upravlja upravnik družba Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. na območju Slovenske Konjice, Loče, Poljčane, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Zreče in Vitanje za obdobje od 1.10.2022 do 31.12.2026.

Na povabilo upravnika so prispele 4 ponudbe in sicer:

  • PGD Slovenske Konjice,
  • Muršec d.o.o. Lenart,
  • Sintal Celje d.o.o. in
  • PGD Zreče.

Merila za izbor ponudbe so bila: ponudbena cena, kakovost storitve, boniteta ponudnika,  reference ponudnika in bližina lokacije ponudnika. Strokovna komisija je ponudbe pregledala, primerjala, ocenila in sprejela sklep, da se za najugodnejšega ponudnika za izvedbo servisa gasilnikov in hidrantov za področje:

  • Slovenske Konjice, Loče, Poljčane, Slovenska Bistrica izbere društvo: PGD SLOVENSKE KONJICE,
  • za področje Oplotnica, Zreče in Vitanje pa društvo: PGD ZREČE.  

Upravnik je v imenu in za račun etažnih lastnikov stavb z izbranima izvajalcema podpisal pogodbo za opravljanje servisov za obdobje do 31.12.2026.

Cena servisa so za celotno področje upravljanja enotne in znašajo:

  • servis gasilnika S-6/9 – 5,37 EUR/kom z DDV,
  • servis in plombiranje hidranta – 4,88 EUR/kom z DDV,
  • polnjenje gasilnega aparata S6/9 – 1,65 EUR/kom z DDV.

V cene servisov so vštete tudi menjave nalepk ob servisu gasilnika / hidranta.

Compare