DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Predmet prodaje  je  stanovanje, ki se nahaja  v večstanovanjski stavbi  z naslovom Spodnje Preloge 86, Slovenske Konjice, v lastništvu Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o., z ID znakom: 

•  1105-1036-1 (ID 6087005), k.o. 1105 Škalce, velikosti 80,5 m2.

Izhodiščna cena je 102.998,00 EUR (brez DDV oziroma DPN), kar predstavlja najnižjo možno prodajno ceno.

Compare