DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Stanovanja “Tepanjska vrata” – PRODAJA

BLOK A – razpoložljivost stanovanj in cenik STANOVANJA »TEPANJSKA VRATA« V PRODAJI – SPLOŠNE INFORMACIJE Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., je skladno z določbami Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 18/04, v nadaljevanju: ZVKSES) in Splošnimi pogoji prodaje posameznih delov stavbe večstanovanjskega objekta blok 1 v stanovanjski soseski Tepanje, SV […]

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Predmet prodaje  je  stanovanje, ki se nahaja  v večstanovanjski stavbi  z naslovom Spodnje Preloge 86, Slovenske Konjice, v lastništvu Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o., z ID znakom:  •  1105-1036-1 (ID 6087005), k.o. 1105 Škalce, velikosti 80,5 m2. Izhodiščna cena je 102.998,00 EUR (brez DDV oziroma DPN), kar predstavlja najnižjo možno prodajno ceno. Dokumentacija javnega zbiranja ponudb s prilogami: […]

Compare