DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

JAVNO NAROČILO: sukcesivna dobava lesnih peletov

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava lesnih peletov. Ocenjena letna količina je 1000 ton letno. Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za obdobje od 1.9.2022  do 30.9.2023.

Naročnik Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo,
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Compare