DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Anja Kovačič

VODJA VZDRŽEVANJA (odsotnost)
Oddelek:

Ostali v skupini

Compare