DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Obvestilo etažnim lastnikom stavb

 OBVESTILO ETAŽNIM LASTNIKOM STAVB – pooblaščenec požarne varnosti Z željo po rednem in kvalitetnem obratovanju stavb ter ustrezni zagotovitvi požarne varnosti v objektih, ki jih upravlja družba Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.,  smo pripravili razpis za OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI v stavbah, ki jih upravlja upravnik družba Stanovanjsko podjetje Konjice. Zakonska podlaga s področja […]

Compare