Cenik

CENIK STORITEV

 • Urna postavka p.k.d. delavca: 12,50 €/h
 • Urna postavka k.v. delavca: 15,00 €/h
 • Urna postavka monterja ogrevalnih naprav: 18,00 €/h
 • Interventna urna postavka p.k.v. delavca: 15,00 €/h
 • Interventna urna postavka k.v. delavca: 18,00 €/h
 • Interventna urna postavka monterja ogrevalnih naprav: 19,00 €/h
 • Stroški prevoza ob interventnem posredovanju izven rednega delovnega časa Stanovanjskega podjetja Konjice: 10,00€   (oz. po dejanskih stroških v višini kilometrine za objekte, ki niso v upravljanju družbe )
 • Stroški nabave in dostave potrošnega in ostalega materiala ( objektom v upravljanju družbe ): 5,00€
 • Stroški nabave potrošnega in ostalega materiala, brez dostave: 1,00€
 • Zamrzovanje ogrevalnega sistema: 15,00 €/kos
 • Svetovalna inženirska ura: 60,00 €/h

Opombe!
Za posredovanje izven delovnega časa JSS Konjice, se postavka interventne ure poveča za 30% v objektih, ki so v upravljanju Stanovanjskega podjetja in za 60 % v objektih, ki jih Stanovanjsko podjetje ne upravlja.

Zneski ne vsebujejo zakonsko predpisanega DDV.

Cenik velja od 01.01.2011

 

Stanovanjsko podjetje Slovenske Konjice d.o.o.
Mestni trg 12, Slovenske Konjice