DOLB Loče

V letu 2006 smo pristopili k izvajanju projekta izgradnje sistema daljinskega ogrevanja v kraju Loče, kjer smo tudi delni lastniki. Danes se iz tega sistema s toplotno energijo, ki je 100% ustvarjena iz lesne biomase oskrbuje več privatnih in javnih objektov .