O podjetju

Občina Slovenske Konjice je leta 1998 ustanovila Stanovanjski sklad občine Slovenske Konjice, predvsem z namenom upravljanja občinskih stanovanj ter pridobivanja novih neprofitnih stanovanj.

Sklad v pričetku ni imel osnovnega kapitala oz. je imel zakonsko minimalno določenega. Takrat smo z sofinanciranjem občine pripravili nekaj projektov gradnje stanovanj, ki smo jih financirali predvsem z krediti republiškega stanovanjskega sklada, prodajo dela zgrajene nepremičnine in z manjšim sofinanciranjem občinskega proračuna. Kmalu smo se pričeli baviti z upravljanjem večstanovanjskih objektov tudi za vse ostale lastnike, občina pa nam je podelila koncesijo za ogrevanje mesta zaradi problemov z tedanjim koncesionarjem.

V teh letih smo spremenili nekaj statusnih oblik, od Sklada do javnega sklada, javnega zavoda  in nazadnje d.o.o., kakor smo registrirani dandanes.

Izvedli smo več projektov in sicer smo v teh letih zgradili 5 večstanovanjskih objektov z neprofitnimi stanovanji, ter seveda več prenov starejših objektov. V teh 5 objektih je zgrajenih 68 novih neprofitnih stanovanj, od katerih jih imamo v lasti 36. Ostala so prodana ali v lasti Republiškega stanovanjskega sklada ali občine. V teh objektih smo zgradili tudi pet poslovnih prostorov, eden je še vedno v naši lasti.

V letu 2005 smo se pričeli baviti tudi z gradnjo tržnih stanovanj. Zgradili smo 59 tržnih stanovanj v štirih objektih, ter jih 57 tudi prodali, dočim smo dva oddali v tržni najem.

V letu 2006 smo sofinancirali izgradnjo toplovodnega omrežja na lesne sekance v naselju Loče, kjer smo 15% solastniki podjetja Toplotna oskrba.

Poleg tega imamo v lasti še tri parcele za gradnjo večstanovanjskih objektov z pridobljenim gradbenim dovoljenjem.

Smo tudi lastniki poslovnih prostorov, kjer je sedež podjetja, ter imamo tudi lastne skladiščne prostore.

Sicer pa nas je zaposlenih 16, podjetje vodi direktor in nadzorni svet, ki ga imenuje občina, kot edini lastnik podjetja.

Bavimo se predvsem z nepremičninami in ogrevanjem objektov.

Tako upravljamo okoli 1700 stanovanj in poslovnih prostorov v občinah Slov. Konjice, Zreče, Vitanje, Vojnik, Oplotnica, Rogaška Slatina in Poljčane. Imamo tudi lasten vzdrževalni servis za stanovanja.

Ob gradnji neprofitnih stanovanj po potrebi in v dogovoru z občinami, gradimo tudi tržna stanovanja, ki jih uspešno prodajamo, predvsem zaradi naše politike primernih cen ( kupcem ponujamo kvalitetna stanovanja po dostopnih cenah ).

Seveda pa nam je Občina podelila tudi koncesijo za ogrevanje mesta za dobo 35 let, v sklopu podjetja pa deluje tudi energetsko svetovalna pisarna.

Osnovni kapital podjetja je okoli 2,23 mio Eurov, nekatere naše nepremičnine pa so že obremenjene s hipotekami predvsem iz naslova izvajanja prej predstavljenih projektov ( gradnje neprofitnih stanovanj, gradnje toplovodnega omrežja, nakup lastnih poslovnih prostorov ).

Če ste locirani na Štajerskem in potrebujete novega upravnika stavbe, smo pravi naslov za vas.  Sicer pa se podjetje bavi z gradnjo in prodajo novih stanovanj, ter izvedbo vzdrževanja objektov; za nujna popravila ( zamašeni odtoki, počene cevi ipd. ) smo vam na voljo kadarkoli, poiščite številko našega dežurnega servisa na naši spletni strani. Podjetje ima koncesijo za daljinsko ogrevanje Slovenskih Konjic , izdeluje energetske izkaznice stavb, nudi pa tudi inženiring pri gradnji objektov.