Energetska pisarna

Svetovanje poteka v obliki individualnih razgovorov. Krajše nasvete in osnovne informacije pa lahko dobite tudi preko elektronske pošte.
V energetsko svetovalnih pisarnah vas pričakuje usposobljeni energetski svetovalec, ki vam bo na osnovi izkušenj pomagal poiskati primerne rešitve.

Lokacija: prostori Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice

Delovni čas pisarne: vsak torek od 16:00 do 18:00

Prijave za svetovanje: vsak delovni dan od 8:00 do 14:00 na tel.: 03/759-27-16

Energijsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki nameravate vlagati svoj denar v zmanjšanje rabe energije. Z izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, uporabo sodobnejših ogrevalnih naprav in uporabo obnovljivih virov energije prispevate k varovanju okolja, zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih razmer.

Strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o:
· izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav
· zamenjavi ogrevalnih naprav
· zmanjšanju porabe goriva
· izbiri ustreznega goriva
· toplotni zaščiti zgradb
· izbiri ustreznih oken, zasteklitve
· sanaciji zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije
· uporabi varčnih gospodinjskih aparatov
· in vseh ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na rabo energije.

Priporočamo, da za obisk v energetsko svetovalni pisarni pripravite projekt ali načrt hiše in vgrajenih instalacij, račune o plačilu energije in goriva, ipd.