Razpisi

AKTUALNA POVABILA K ODDAJI PONUDB

Razpis: Za dobavo in vgradnjo kletnih vrat, Ulica Frankolovskih žrtev 34, Celje

Razpis objavljen dne 24.09.2018

 • Frankolovski žrtev 34 popis del

Zaključek razpisa 04.10.2018  ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za dobavo in vgradnjo vhodnih vrat, Toneta Melive 8A, Slovenske Konjice

Razpis objavljen dne 24.09.2018

 • Toneta Melive 8A popis del

Zaključek razpisa 04.10.2018  ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za prenovo toplotne podpostaje Cesta na Roglo 11A

Razpis objavljen dne 09.08.2018

 • Povabilo k oddaji ponudbe toplotna podpostaja CR11A
 • Obrazci k oddaji ponudbe toplotna podpostaja CR11A
 • POPIS DEL Podpostaja – CR 11A

Zaključek razpisa 15.8.2018 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za gradnjo bloka 4 na Sp. Prelogah

Razpis objavljen dne 24.7.2018

 •  Navodila za pripravo ponudbe za gradnjo bloka 4
 • pogodba gradnja vzorec
 • Popis del
 • splošni pogoji gradbene pogodbe
 • Ponudbeni obrazec

Zaključek razpisa 6.8.2018 ZAKLJUČEN

_____________________________________________________________________________________

Razpis: Dobava, vgradnja in servis kogeneracijske naprave

Razpis objavljen dne 11.9.2018 na portalu:

 • e naročanje: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=273935
 • e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3862

Risbe:

Strojni del

 • TLORIS kotlovnice
 • SHEMA kotlovnice
 • Priklop STPE enote predelava jaška

Elektro  del

 • Enočrtna shema TP predvideno stanje
 • Enocrtna shema TP obstojece stanje
 • Tloris TP obstojece stanje
 • Tloris TP predvideno stanje
 • TP izgled novega NN stikalnega bloka za transformator T1
 • Situacija trase el.
 • Tloris kotlovnice dispozicije naprav
 • Blok shema napajanja

Meritve ničelnega stanja hrupa

 • Meritve ničelnega stanja hrupa

 

Zaključek razpisa 27.09.2018 ob 14.00 uri  ZAKLJUČEN

_____________________________________________________________________________________