Razpisi

AKTUALNA POVABILA K ODDAJI PONUDB

Razpis: PREGLED PLINSKIH VERTIKAL V STAVBAH V UPRAVLJANJU

Razpis objavljen dne 19.09.2019

PREGLED PLINSKIH VERTIKAL V STAVBAH V UPRAVLJANJU upravnika STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o., za stavbe/kotlovnice iz priloženega seznama in razpisnimi pogoji:

 • Cene v ponudbi so zavezujoče, brez možne spremembe po opravljenem pregledu,
 • Ponudba za posamezno stavbo/kotlovnico
 • Rok izvedbe pregleda: oktober 2019
 • Rok za oddajo ponudb 27.9.2019

Ponudbe ponudni odda v zaprti kuverti z pripisom:
NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA PREGLED PLINSKIH VERTIKAL 2019” na naslov Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.

Razpisna dokumentacija:

Zaključek razpisa 27.09.2019 ODPRT

____________________________________________________________________________________

Razpis: Dimnikarska dela

Razpis objavljen dne 26.06.2019

 • Dimnikarska dela predračun seznam kotlovnic

Prosimo Vas, da podate ponudbo za dimnikarska dela v posamezni kotlovnici iz seznama. Izpolnjen priložen obrazec nam posredujte po e pošti na naslov info@spkonjice.si najkasneje do četrtka 27/6/2016.

Zaključek razpisa 27.06.2019 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Zamenjava oken 

Razpis objavljen dne 20.06.2019

 •  razpisna dokumentacija

Zaključek razpisa 03.07.2019 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Zamenjava strešne kritine – Cesta na Roglo 11E

Razpis objavljen dne 22.05.2019

 • Obrazci – Zamenjava strešne kritine CR 11e,
 • Zreče Popis del – Zamenjava strešne kritine CR 11e, Zreče

Zaključek razpisa 17.06.2019 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Zamenjava strešne kritine – Cesta na Roglo 13B

Razpis objavljen dne 15.04.2019

 • Dokumentacija za zamenjavo kritine CR13B

Zaključek razpisa 22.04.2019 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Zamenjava oken Toneta Melive 4

Razpis objavljen dne 14.03.2019

 • Razpisna dokumentacija

Zaključek razpisa 23.03.2019 ZAKLJUČEN

___________________________________________________________________________________

Razpis: Obnova prostorov Stari trg 41 Konjice

Razpis objavljen dne 12.03.2019

 • Ponudbeni obrazec prenova Konjičanka
 • Popis obnove prostorov Konjičanka

Zaključek razpisa 22.03.2019 ZAKLJUČEN

Ponudbe nam dostavite na naš naslov, v zaprti kuverti s pripisom NE ODPIRAJ- STARI TRG 41 KONJICE.

____________________________________________________________________________________

Razpis: Barvanje fasade Rogaška cesta 38-40, Šmarje pri Jelšah

Razpis objavljen dne 01.03.2019

 • Rogaška cesta 38 – povpraševanje barvanje fasade pdf format
 • Rogaška cesta 38 – povpraševanje barvanje fasade xlsx format

Zaključek razpisa 06.03.2019  ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za gradnjo večstanovanjske zgradbe 3K

 • Dokumentacija

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za dobavo in vgradnjo kletnih vrat, Ulica Frankolovskih žrtev 34, Celje

Razpis objavljen dne 24.09.2018

 • Frankolovski žrtev 34 popis del

Zaključek razpisa 04.10.2018  ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za dobavo in vgradnjo vhodnih vrat, Toneta Melive 8A, Slovenske Konjice

Razpis objavljen dne 24.09.2018

 • Toneta Melive 8A popis del

Zaključek razpisa 04.10.2018  ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za prenovo toplotne podpostaje Cesta na Roglo 11A

Razpis objavljen dne 09.08.2018

 • Povabilo k oddaji ponudbe toplotna podpostaja CR11A
 • Obrazci k oddaji ponudbe toplotna podpostaja CR11A
 • POPIS DEL Podpostaja – CR 11A

Zaključek razpisa 15.8.2018 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za gradnjo bloka 4 na Sp. Prelogah

Razpis objavljen dne 24.7.2018

 •  Navodila za pripravo ponudbe za gradnjo bloka 4
 • pogodba gradnja vzorec
 • Popis del
 • splošni pogoji gradbene pogodbe
 • Ponudbeni obrazec

Zaključek razpisa 6.8.2018 ZAKLJUČEN

_____________________________________________________________________________________

Razpis: Dobava, vgradnja in servis kogeneracijske naprave

Razpis objavljen dne 11.9.2018 na portalu:

 • e naročanje: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=273935
 • e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3862

Risbe:

Strojni del

 • TLORIS kotlovnice
 • SHEMA kotlovnice
 • Priklop STPE enote predelava jaška

Elektro  del

 • Enočrtna shema TP predvideno stanje
 • Enocrtna shema TP obstojece stanje
 • Tloris TP obstojece stanje
 • Tloris TP predvideno stanje
 • TP izgled novega NN stikalnega bloka za transformator T1
 • Situacija trase el.
 • Tloris kotlovnice dispozicije naprav
 • Blok shema napajanja

Meritve ničelnega stanja hrupa

 • Meritve ničelnega stanja hrupa

 

Zaključek razpisa 27.09.2018 ob 14.00 uri  ZAKLJUČEN

_____________________________________________________________________________________