Razpisi

AKTUALNA POVABILA K ODDAJI PONUDB

Razpis: Energetska sanacija stavbe – Izdelava projektne dokumentacije, Cesta na Roglo 21, Zreče

 Razpis objavljen dne 15.04.2022

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija stavbe – Izdelava projektne dokumentacije, Cesta na Roglo 21, Zreče  

 Zaključek razpisa 25.04.2022 ODPRT

____________________________________________________________________________________

Razpis: Izvedba zamenjave strešne kritine, Cesta na Roglo 13b, Zreče

 Razpis objavljen dne 14.04.2022

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – Izvedba zamenjave strešne kritine, Cesta na Roglo 13b, Zreče 

 Zaključek razpisa 29.04.2022 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Nadzor nad deli (Zamenjava strešne kritine), Cesta na Roglo 13b, Zreče

 Razpis objavljen dne 14.04.2022

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – Nadzor nad deli (Zamenjava strešne kritine)

 Zaključek razpisa 22.04.2022 ODPRT

____________________________________________________________________________________

Razpis: izdelava varnostnih načrtov in koordinacij za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih upravnika družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.

Razpis objavljen dne 11.04.2022

OBJAVA RAZPIS izdelava varnostnih načrtov in koordinacija

 Zaključek razpisa 15.04.2022 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: nadzor nad deli – sanacija strehe objekta STARI TRG 15, SLOVENSKE KONJICE

Razpis objavljen dne 07.04.2022

 OBJAVA RAZPIS

 Zaključek razpisa 15.04.2022 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Deratizacija

Razpis objavljen dne 26.07.2021

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Deratizacija 2022

 Zaključek razpisa 07.03.2022 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Obnova fasade, Vešeniška cesta 6

Razpis objavljen dne 26.07.2021

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Obnova fasade, Vešeniška cesta 6

 Zaključek razpisa 09.08.2021 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Zamenjava lesenih oken, Stari trg 36

Razpis objavljen dne 20.05.2021

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Zamenjava lesenih oken, Stari trg 36

 Zaključek razpisa 04.06.2021 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Izdelava projektov za 5 večstanovanjskih objektov v Tepanju

Razpis objavljen dne 26.02.201

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Izdelava projektov za 5 večstanovanjskih objektov v Tepanju

 Zaključek razpisa 15.03.2021 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Obnova stanovanja, Stari trg 3, Loče

Razpis objavljen dne 22.02.201

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Obnova stanovanja, Stari trg 3, Loče 

 Zaključek razpisa 01.03.2021 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Obnova podstrešja KUD Godba na pihala Slovenske Konjice, Stari trg 21, Slovenske Konjice

Razpis objavljen dne 20.08.2020

1. Prerez in tloris podstrešja KUD Godba na pihala

2020.08.17 Popis del godba

1. mansarda tloris

1. Povabilo za oddajo ponudb

Zaključek razpisa 04.09.2020 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Obnova sanitarij Konjičanka, Stari trg 41, Slovenske Konjice

Razpis objavljen dne 20.08.2020

1. Tloris obstoječega stanja

Popis del

1. povabilo za oddajo ponudbe

1. Tloris novega stanja sanitarij

Zaključek razpisa 04.09.2020 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Zamenjava oken, Vešeniška 6, Slovenske Konjice

Razpis objavljen dne 12.08.2020

 Popis del, zamenjava oken, Vešeniška 6

Povabilo k oddaji ponudbe, zamenjava oken, Vešeniška 6

Prijava ponudnika, Vešeniška 6

Skica obstoječega stanja, Vešeniška 6

IZJAVA PONUDNIKA, Vešeniška 6

 Zaključek razpisa 15.09.2020 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Obnova kopalnice Mestni trg 12, Slovenske Konjice

Razpis objavljen dne 12.08.2020

 Povabilo k oddaji ponudbe, obnova kopalnice, TM12

Prijava ponudnika, Obnova kopalnice TM12
Skica obstoječega in predvidenega stanja TM12
IZJAVA PONUDNIKA, TM12
Popis del, TM12

 Zaključek razpisa 01.09.2020 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Obnova kopalnice Mestni trg 14, Slovenske Konjice

Razpis objavljen dne 12.08.2020

Prijava ponudnika, Obnova kopalnice MT14

IZJAVA PONUDNIKA, MT14

Povabilo k oddaji ponudbe obnova kopalnice MT14

Skica obstoječega in predvidenega stanja, MT14

Popis del, kopalnica MT14

 Zaključek razpisa 01.09.2020 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Energetska sanacija – cesta Miloša Zidanška 8, 8a, 8b Šentjur

Razpis objavljen dne 10.08.2020

CMZ 8 _2020_43_POPIS_Energetska sanacija_Miloša Zidanška 8_PZI

 CMZ 8_Bloki Šentjur – MIloša Zidanška 8-popis strojne-PZI

 CMZ 8a _popis del – CMZ 8a – energetska sanacija objekta

CMZ 8a _popis del – CMZ 8a – energetska sanacija objekta hidravlika

 CMZ 8B _2020_43_POPIS_Energetska sanacija_Miloša Zidanška 8_PZI

 CMZ 8B _Bloki Šentjur – Miloša Zidanška 8b-popis strojne-PZI

CMZ 8 _15_20_SI_PZI Cesta Miloša Zidanška 8_mapa

CMZ 8 _2020_43_Energetska sanacija_Miloša Zidanška 8_PZI_mapa

 CMZ 8B _15_20_SI_PZI_Cesta Miloša Zidanška 8B_mapa

CMZ 8B _2020_43A_Energetska sanacija_Miloša Zidanška 8B_PZI_mapa

Zaključek razpisa 28.08.2020 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Toplotna podpostaja, Cesta na Roglo 21 Zreče

Razpis objavljen dne 22.07.2020

Popis del izvedba podpostaje – Cesta na Roglo 21, Zreče

POVABILO – Cesta na Roglo 21, Zreče

PRIJAVA PONUDNIKA – Cesta na Roglo 21, Zreče

IZJAVA PONUDNIKA – Cesta na Roglo 21, Zreče

Osnutek Pogodbe o izvedbi podpostaje Cesta na Roglo 21, Zreče

Zaključek razpisa 05.08.2020 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: IZGRADNJA NADOMESTNIH DRVARNIC, CELJSKA CESTA, SLOVENSKE KONJICE

Razpis objavljen dne 21.07.2020

 1. POVABILO-K-ODDAJI-PONUDBE-Celjska cesta Slov. Konjice

Drvarnice Celjska cesta ponudbeni popis

 Drvarnice Celjska cesta prerez

 Drvarnice Celjska cesta tloris

Zaključek razpisa 28.07.2020  ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: SANACIJA ZUNANJIH POVRŠIN, CESTA NA ROGLO 13B, ZREČE

Razpis objavljen dne 17.06.2020

 POVABILO – Cesta na Roglo 13b, Zreče (Bazar)

 PRIJAVA PONUDNIKA – Cesta na Roglo 13b, Zreče (Zreški Bazar)

 TTE Elaborat Cesta na Roglo 13b_Zreški Bazar

 IZJAVA PONUDNIKA

 Osnutek Pogodbe o sanaciji zunanjih površin – Cesta na Roglo 13b, Zreče

 Popis del-neugodna varianta

 Popis del-ugodna varianta

Zaključek razpisa 30.06.2020 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE, NA GMAJNI 2, VITANJE

Razpis objavljen dne 17.06.2020

POVABILO – Na gmajni 2, Vitanje

Zaključek razpisa 30.06.2020 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: IZDELAVA TOPLOTNE IZOLACIJE FASADE CESTA NA ROGLO 17A, ZREČE

Razpis objavljen dne 15.06.2020

IZJAVA PONUDNIKA

Osnutek Pogodbe o izvedbi fasade Cesta na Roglo 17a, Zreče

POVABILO – Cesta na Roglo 17a, Zreče

PRIJAVA PONUDNIKA

Projektantski-popis-izvedba-fasade-na-stavbi-Cesta-na-Roglo-17a-v-Zrečah

Projektna dokumentacija – izvedba fasade na stavbi Cesta na Roglo 17a v Zrečah – ukrep A

Zaključek razpisa 26.06.2020 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA KAJUHOVA 6, SLOVENSKE KONJICE

Razpis objavljen dne 26.02.2020

 • POVABILO K ODDAJI PONUDBE KAJ 6
 • PRIJAVA PONUDNIKA
 • PROJEKT ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA KAJUHOVA ULICA 6, SLOVENSKE KONJICE, OBJEKT 1115-1235
 • PROJEKTANTSKI POPIS _FASADESRSKA IN KROVSKO KLEPARSKA DELA _ESS _KAJUHOVA 6_OBJEKT 1115-1235
 • PROJEKTANTSKI POPIS _STROJNE INST. _ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA KAJUHOVA ULICA 6 OBJEKT 1115-1235
 • IZJAVA PONUDNIKA
 • SOGLASJE PODIZVAJALCA
 • Osnutek Pogodbe o izdelavi energetske sanacije stavbe KAJ 6

Zaključek razpisa 16.03.2020 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA KAJUHOVA 6A, SLOVENSKE KONJICE

Razpis objavljen dne 26.02.2020

 • POVABILO K ODDAJI PONUDBE KAJ 6A
 • PRIJAVA PONUDNIKA
 • PROJEKT ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA KAJUHOVA ULICA 6a, SLOVENSKE KONJICE, OBJEKT 1115-1234
 • PROJEKTANTSKI POPIS _FASADESRSKA IN KROVSKO KLEPARSKA DELA _ESS _KAJUHOVA 6A_OBJEKT 1115-1234
 • PROJEKTANTSKI POPIS _STROJNE INST. _ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA KAJUHOVA ULICA 6a OBJEKT 1115-1234
 • IZJAVA PONUDNIKA
 • SOGLASJE PODIZVAJALCA
 • Osnutek Pogodbe o izdelavi energetske sanacije stavbe KAJ 6A.

Zaključek razpisa 16.03.2020 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: PREGLED PLINSKIH VERTIKAL V STAVBAH V UPRAVLJANJU

Razpis objavljen dne 19.09.2019

PREGLED PLINSKIH VERTIKAL V STAVBAH V UPRAVLJANJU upravnika STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o., za stavbe/kotlovnice iz priloženega seznama in razpisnimi pogoji:

 • Cene v ponudbi so zavezujoče, brez možne spremembe po opravljenem pregledu,
 • Ponudba za posamezno stavbo/kotlovnico
 • Rok izvedbe pregleda: oktober 2019
 • Rok za oddajo ponudb 27.9.2019

Ponudbe ponudni odda v zaprti kuverti z pripisom:
NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA PREGLED PLINSKIH VERTIKAL 2019” na naslov Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.

Razpisna dokumentacija:

 • PREGLED PLINSKIH VERTIKAL – RAZPIS 2019

Zaključek razpisa 27.09.2019 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Dimnikarska dela

Razpis objavljen dne 26.06.2019

 • Dimnikarska dela predračun seznam kotlovnic

Prosimo Vas, da podate ponudbo za dimnikarska dela v posamezni kotlovnici iz seznama. Izpolnjen priložen obrazec nam posredujte po e pošti na naslov info@spkonjice.si najkasneje do četrtka 27/6/2016.

Zaključek razpisa 27.06.2019 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Zamenjava oken 

Razpis objavljen dne 20.06.2019

 •  razpisna dokumentacija

Zaključek razpisa 03.07.2019 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Zamenjava strešne kritine – Cesta na Roglo 11E

Razpis objavljen dne 22.05.2019

 • Obrazci – Zamenjava strešne kritine CR 11e,
 • Zreče Popis del – Zamenjava strešne kritine CR 11e, Zreče

Zaključek razpisa 17.06.2019 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Zamenjava strešne kritine – Cesta na Roglo 13B

Razpis objavljen dne 15.04.2019

 • Dokumentacija za zamenjavo kritine CR13B

Zaključek razpisa 22.04.2019 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Zamenjava oken Toneta Melive 4

Razpis objavljen dne 14.03.2019

 • Razpisna dokumentacija

Zaključek razpisa 23.03.2019 ZAKLJUČEN

___________________________________________________________________________________

Razpis: Obnova prostorov Stari trg 41 Konjice

Razpis objavljen dne 12.03.2019

 • Ponudbeni obrazec prenova Konjičanka
 • Popis obnove prostorov Konjičanka

Zaključek razpisa 22.03.2019 ZAKLJUČEN

Ponudbe nam dostavite na naš naslov, v zaprti kuverti s pripisom NE ODPIRAJ- STARI TRG 41 KONJICE.

____________________________________________________________________________________

Razpis: Barvanje fasade Rogaška cesta 38-40, Šmarje pri Jelšah

Razpis objavljen dne 01.03.2019

 • Rogaška cesta 38 – povpraševanje barvanje fasade pdf format
 • Rogaška cesta 38 – povpraševanje barvanje fasade xlsx format

Zaključek razpisa 06.03.2019  ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za gradnjo večstanovanjske zgradbe 3K

 • Dokumentacija

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za dobavo in vgradnjo kletnih vrat, Ulica Frankolovskih žrtev 34, Celje

Razpis objavljen dne 24.09.2018

 • Frankolovski žrtev 34 popis del

Zaključek razpisa 04.10.2018  ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za dobavo in vgradnjo vhodnih vrat, Toneta Melive 8A, Slovenske Konjice

Razpis objavljen dne 24.09.2018

 • Toneta Melive 8A popis del

Zaključek razpisa 04.10.2018  ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za prenovo toplotne podpostaje Cesta na Roglo 11A

Razpis objavljen dne 09.08.2018

 • Povabilo k oddaji ponudbe toplotna podpostaja CR11A
 • Obrazci k oddaji ponudbe toplotna podpostaja CR11A
 • POPIS DEL Podpostaja – CR 11A

Zaključek razpisa 15.8.2018 ZAKLJUČEN

____________________________________________________________________________________

Razpis: Za gradnjo bloka 4 na Sp. Prelogah

Razpis objavljen dne 24.7.2018

 •  Navodila za pripravo ponudbe za gradnjo bloka 4
 • pogodba gradnja vzorec
 • Popis del
 • splošni pogoji gradbene pogodbe
 • Ponudbeni obrazec

Zaključek razpisa 6.8.2018 ZAKLJUČEN

_____________________________________________________________________________________

Razpis: Dobava, vgradnja in servis kogeneracijske naprave

Razpis objavljen dne 11.9.2018 na portalu:

 • e naročanje: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=273935
 • e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3862

Risbe:

Strojni del

 • TLORIS kotlovnice
 • SHEMA kotlovnice
 • Priklop STPE enote predelava jaška

Elektro  del

 • Enočrtna shema TP predvideno stanje
 • Enocrtna shema TP obstojece stanje
 • Tloris TP obstojece stanje
 • Tloris TP predvideno stanje
 • TP izgled novega NN stikalnega bloka za transformator T1
 • Situacija trase el.
 • Tloris kotlovnice dispozicije naprav
 • Blok shema napajanja

Meritve ničelnega stanja hrupa

 • Meritve ničelnega stanja hrupa

 

Zaključek razpisa 27.09.2018 ob 14.00 uri  ZAKLJUČEN

_____________________________________________________________________________________