DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Informativni cenik – blok A, Tepanje

V pet nadstropnem objektu (klet, pritličje in tri etaže), ki bo premogel dvigalo, bo 15 stanovanj. Konstrukcija objekta bo zidana z armiranobetonskimi kletjo, medetažnimi ploščami, stopniščno dvigalnim jedrom in ojačitvami. Temeljenje bo izvedeno na temeljni plošči, streha bo ravna in krita s strešno folijo. Fasada bo kontaktna, sestavljena iz EPS in tankoslojnega ometa. Celoten objekt […]

Znižanje DDV na energente

Vlada je na včerajšnji seji sprejela odločitev o znižanju davka na dodano vrednost (DDV) na energente za vse uporabnike. Znižana 9,5-odstotna davčna stopnja bo veljala za čas kurilne sezone, od 1. septembra do 31. maja prihodnje leto. Več na povezavi: 10. redna seja Vlade Republike Slovenije | GOV.SI Uradni list – Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

Vladna uredba o določitvi cen zemeljskega plina

Vladna Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinovodnega sistema določa dovoljene maloprodajne cene plina za zaščitene odjemalce in sicer za gospodinjske odjemalce, za končne odjemalce, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave ali solasti teh gospodinjstev in za odjemalce, ki so mali poslovni odjemalci. Več informacij je na voljo na spodnjih […]

Vladna uredba o določitvi cen električne energije

Vladna Uredba o določitvi cen električne energije določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Več informacij je na voljo na povezavah: Uradni list RS – 095/2022, Uredbeni del (uradni-list.si) Vlada izdala uredbo […]

Compare