Pomembna obvestila

LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV, KOMPOSTIRANJE DOMA!

Stanovalci  večstanovanjskih objektov boste imeli postavljene zabojnike za zbiranje BIO odpadkov na Vašem odjemnem mestu – ločevati jih je potrebno dosledno, ne v zabojnike namenjene drugim odpadkom oz. sekundarnim surovinam, brez plastičnih vrečk!

 

V ZABOJNIK ZA BIOLOŠKE ODPADKE (rjav zabojnik) odlagamo:


Kuhinjski odpadki:

  • zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja
  • kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke
  • netekoči ostanki hrane brez embalaže
  • jajčne lupine
  • pokvarjeni prehrambeni izdelki brez embalaže
  • papirnate vrečke, robčki in brisače

Vrtni odpadki:

  • rože, cvetje, stara zemlja lončnic, sobne rastline (brez lončkov)
  • plevel, vrtni odpadki, stelja malih živali
  • trava, listje, razrezano grmičevje, vejevje (živa meja), lubje, les (manjši ostanki), žagovina

 ZAKON O VZPOSTAVITVI ETAŽNE LASTNINE NA DOLOČENIH STAVBAH IN O UGOTAVLJANJU PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA

 

Večje količine vrtnih odpadkov pripeljite na ZBIRNI CENTER!

NASVETI IN NAPOTKI– spletna stran: www.jkp-konjice.si
Vzorec kompostnika in pravilno kompostiranje si lahko ogledate na CERO SK!

Prisotnost biološko razgradljivih odpadkov med drugimi odpadki (odpadna embalaža, mešani komunalni odpadki) bomo redno kontrolirali.

Kršitelji bodo  ob prvi kršitvi pisno opozorjeni, pri nadaljnjih kršitvah pa kaznovani v skladu z veljavno zakonodajo preko komunalne inšpekcije.