Zmanjšajte stroške za ogrevanje

Stroški ogrevanja se lahko zmanjšajo z upoštevanjem naslednjih napotkov:

  • Temperaturo v prostoru je potrebno meriti in jo primerjati s priporočenimi temperaturami za stanovanjske prostore.
  • Navadne regulacijske ventile na radiatorjih je potrebno zamenjati s termostatskimi ventili, ker je z njimi možno nastaviti želeno temperaturo v prostoru. Če je v prostoru pretoplo, je namesto odpiranja oken potrebno nastaviti nižjo temperaturo.
  • Pri daljši odsotnosti je potrebno radiatorje delno ali popolnoma zapreti.
  • Prostore prezračujemo kratek čas z odpiranjem oken in ustvarjanjem močnega prepiha. Za ta čas se radiatorji zaprejo. Na ta način se bo obnovil zrak, stene pa se ne bodo ohladile.
  • Nekvalitetna okna je potrebno zamenjati s kvalitetnimi, z manjšo toplotno prevodnostjo in dobrim tesnjenjem, ali pa zatesniti špranje na oknih s primernim tesnilnim sredstvom.
  • V nočnem času je priporočljivo spuščati okenske navojnice, da bodo manjše toplotne izgube skozi okno.