Prisotnost podjetja

Kot upravnik smo prisotni na sledečih lokacijah:

Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica, Vojnik, Poljčane, Vitanje, Loče, Rogaške Slatina in Celje 

Področje upravljanja in delo upravnika zajema upravljanje: stanovanjskih stavb, poslovnih stavb, stanovanjsko poslovnih stavb in poslovno stanovanjskih stavb. Upravljamo tudi stanovanja in poslovne prostore po pogodbi za druge naročnike in lastne nepremičnine. Skupno število nepremičnin, ki jih upravljamo je več kot 2000. Delujemo kot srednje velik upravnik.

Stanovanjsko podjetje ima sedež na Mestnem trg 12, Slovenske Konjice, na katerem izvajamo upravljanje stavb.

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. ima dislocirano poslovno enoto v Zrečah, v poslovni stavbi na naslovu Cesta na Roglo 11J, Zreče, ki obratuje v času uradnih ur trikrat na teden po dve uri, z namenom, omogočiti strankam lažji dostop do informacij oz. čim bolj približat osebno kontaktiranje strankam. Predmetna pisarna je odprta vsak ponedeljek in četrtek med 8. in 10. uro ter sredo med 14. In 16. uro.

Letno se realizirajo  dela sprejeta v planih na zborih etažnih lastnikov, v skladu s pogodbami o upravljanju upravniških storitev, pooblastili in naročili nadzornih odborov objektov oz. v skladu s sprejetimi sklepi s strani potrebne večine etažnih lastnikov. Upravljanje izvajamo v skladu s Stanovanjskim zakonom, Stvarnopravnim zakonikom, drugimi zakoni in podzakonskimi akti, ki urejajo področje upravljanja nepremičnin.

Pridobivamo  subvencije za vsa dela, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost objektov, do sedaj predvsem za namestitve delilnikov kot tudi za sanacijo fasade s toplotno izolacijo in toplotna izolacija stropov prosti neogrevanemu prostoru, sanacijo kotlovnic.