Načini obračuna odjema toplote

Obračun porabljene toplote določa Tarifni sistem za prodajo toplote iz toplovodnega omrežja mesta Slovenske Konjice.

Stroški ogrevanja so razdeljeni na stalne stroške, ki so zajeti v priključni moči, in spremenljive stroške, ki predstavljajo porabljeno energijo za proizvodnjo toplote. Priključna moč se obračunava v MW oziroma kW in izhaja iz projektne dokumentacije strojnih napeljav kot nazivna moč toplotnih naprav. Količina dobavljene toplote se obračunava v MWh oziroma kWh in se ugotavlja neposredno s toplotnim števcem, vgrajenim v toplotni postaji. V večstanovanjskih objektih se strošek toplote za posamezno stanovanje določi na podlagi delilnikov stroškov ogrevanja.

Za obdobje, ko je toplotni števec ali vodomer pokvarjen ali je odstranjena plomba z žigom, se določi dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem računskem obdobju, ko je toplotni števec še pravilno deloval. Pri tem se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na odjem toplote. Lahko pa se izračuna po posebni metodologiji, zapisani v Splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta slovenske Konjice.

V letu 20015 je stopil v veljavo nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Več o Pravilniku si lahko preberete TUKAJ