Cenik daljinskega ogrevanja

CENIK TOPLOTE IZ SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA SLOVENSKE KONJICE

Ogrevanje (variabilni del)

 • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 83,0871 €/MWh
 • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 83,0871 €/MWh
 • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 83,0871 €/MWh
 • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 83,0871 €/MWh
 • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 83,0871 €/MWh
 • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 83,0871 €/MWh

Priključna moč (fiksni del)

 • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 26.875,80 €/MW/leto
 • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 26.875,80 €/MW/leto
 • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 26.875,80 €/MW/leto
 • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 27.111,60 €/MW/leto
 • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 27.111,60 €/MWh
 • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 27.111,60 €/MWh

Cene ne vsebujejo zakonsko predpisan DDV.

Cene veljajo od 05.01. 2022.

Cene za obračun priklopne moči (fiksni del)  veljajo za 12 (dvanajst) mesečno obračunsko obdobje.

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice