Predstavitev

Daljinsko ogrevanje je način ogrevanja stavb, pri katerem toplotno energijo s pomočjo medija vode s pomočjo črpalk prenašamo od centralnega vira toplote – kotlovnice do porabnikom po razvodnem toplovodnem cevnem omrežju. Z daljinskim ogrevanjem nadomestimo manjše kotlovnice za posamezno ali manjše število stavb. Prednost daljinskega ogrevanja je predvsem manjšem onesnaževanju zraka, ter v ekonomičnosti obratovanja sistema.

V Republiki Sloveniji se daljinsko ogrevanje izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba.