Anketni vprašalnik analize trga upravljanja z nepremičninami

Posted on 02/02/2021 by Bostjan in Obvestila

Spoštovani etažni lastniki

ZUN (Združenje upravnikov nepremičnin), ki deluje v okviru GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami je v letu 2020 pri Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani (CPOE) naročilo analizo trga upravljanja z nepremičninami. Želimo si smiselno preučiti potencialne učinke ustrezne regulacije s postavitvijo standardov, ki bi določili obvezen obseg storitve upravljanja nepremičnin, posledično pa za to opredelili tudi potrebne kadrovske, tehnične, varnostne in ostale pogoje, ki bi opredeljevali naloge, vlogo, pa tudi razmerja med ponudniki in uporabniki teh storitev z oceno stroškov. Tovrstna regulacija bi zaščitila tako uporabnike kot tudi ponudnike, prispevala bi k dvigu standardov v dejavnosti, s tem pa tudi k dvigu kakovosti storitev in varnosti uporabnikov storitev, torej etažnih lastnikov.

Vljudno vas prosimo za sodelovanje v anonimni anketi, ki jo je pripravil CPOE in ki bo vplivala na rezultate analize trga upravljanja z nepremičninami.

Anketni vprašalnik je dostopen na povezavi  http://raziskave.ef.uni-lj.si/a/956.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas prijazno pozdravljamo.

 

 

                        Tomaž Rihtaršič, direktor

Comments are closed.